CHORRO LAVAMANOS MANIJA CRUCETA TW
CHORRO LAVAMANOS MANIJA CRUCETA TW

Tipo: PLOMERIA
Vendedor: GENÉRICO

Descripción:

  • Chorro de Lavamanos
  • Manija tipo Cruceta